31.5K

关于2022届经济法学院毕业生李一敏协议书丢失的公示

2022年6月27日   点击人次:552   

李一敏,学号2019106030435,系西北政法大学2022届经济法学院毕业生。该同学目前未与用人单位签约。6月27日之前李一敏因个人原因不慎将空白协议书丢失,特此公示。公示期十五天。(2022年6月27日-2022年712)如有疑问,请联系西北政法大学就业办88182405。

 

                                 西北政法大学学生就业创业指导中心

                                         2022年6月27在线客服